Menu

แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม

เลขที่ 85 / 163 หมู่บ้านวังบัวตองหมู่ 7 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210 - ดูในแผนที่

ประเภทเตียงที่เปิดให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใน แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม

น้ำดื่ม
อาหาร 3 มื้อ
อาหารว่าง
เครื่องปรับอากาศ
เสื้อผ้า

รูปภาพและบรรยากาศ ภายใน แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม