Menu

นวศรีเนอร์สซิ่งโฮม

65/17 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 - ดูในแผนที่

รายละเอียด

ให้บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ

ประเภทเตียงที่เปิดให้บริการ

บริการต่างๆ ของ นวศรีเนอร์สซิ่งโฮม

บริการซักรีด

รูปภาพและบรรยากาศ ภายใน นวศรีเนอร์สซิ่งโฮม