เก๋าฮับ เป็นเว็บไซต์ที่ให้คุณได้ค้นหา และจองที่พัก รวมถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมสังคม กิจกรรมฟื้นสฟูสุขภาพ การดูแลระหว่างวัน บริการรับส่งเพื่อไปพบแพทย์ เป็นต้น

จุดเริ่มต้นของเก๋าฮับมาจากความตั้งใจที่จะช่วยคุณค้นหาที่พักสำหรับผู้งสูงอายุโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนใดใดที่ยุ่งยาก และไม่ต้องเดินทางไปดูสถานที่จริงด้วยตัวเอง เพราะความไม่มั่นใจในการบริการ หากคุณได้ลองเข้ามาค้นหากับเก๋าฮับ คุณจะพบว่าเก๋าฮับได้พัฒนาระบบการค้นจากสถานที่, ประเภทของการบริการ, ราคา รวมทั้งรับคูปองส่วนลด โดยที่คุณสามารถดูรีวิว และ คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจริงก่อนหน้าได้ว่าเป็นอย่างไร ในส่วนของการจองนั้น คุณยังสามารถเลือก วัน เวลา ที่ว่างอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลตรงจากทางร้าน 
เก๋าฮับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการคุณในการค้นหา และ จอง บริการต่างๆผู้สูงอายุรอบๆตัวคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน โดยปราศจากค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการทำรายการแต่อย่างใด
ลองจองที่พักและบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกับเก๋าฮับกันนะคะ!