ทำไมคนจึงสนใจทำบ้านพักผู้สูงอายุ จนกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

 
                ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ถูกจับตาว่าเป็นเทรนด์การตลาดมาแรงสุดๆ ชนิดที่ห้ามมองข้ามปัจจุบันนักการตลาดไทยเริ่มมีตื่นตัวทำธุรกิจขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มมากขี้น   ประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกับประชากรโลก โดยในอีก 15 ปีข้างหน้าได้มีการคาดการณ์ว่าประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปนั้นจะเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า และประเทศไทยจะเป็นประเทศลำดับที่สามที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาค มีสัดส่วน 19% ของประชากร จากในปัจจุบันมี 10% ของจำนวนประชากร รองจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์
                ผู้สูงอายุเทรนด์มาแรงของจริง นีลเส็น(ประเทศไทย)ได้ทำผลสำรวจเพื่อกระตุ้นให้นักการตลาดต้องปรับตัวเพื่อรับกับตลาดนี้ เป็นเทรนด์ที่มีการพูดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หรือ AgingSocietyและต้องบอกว่าไม่ใช่ตลาดเล่นๆอีกต่อไปแล้วเพราะประชากรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเติบโตเร็วขึ้นด้วยหลายๆปัจจัยทั้งอัตราการเกิดที่น้อยลงการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้น
 
               ผลสำรวจของนีลเส็น ในชื่อ “TheNewAgeofThais” ได้ทำการจับกระแสนี้มาเป็นเวลา 7-8 ปีแล้ว ในรายงานได้ชี้ถึงภาพรวมโครงสร้างประชากรของผู้สูงอายุในอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรโลกที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่าตัว และกว่า 2 ใน 3 ของประชากรผู้สูงอายุโลกนั้น หรือ 61% อาศัยอยู่ในเอเชีย คิดเป็น 1.5 พันล้านคน  ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ที่ “สุพัตราเป้าเปี่ยมทรัพย์” นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ไว้เช่นกันถึง 6 เทรนด์การตลาดที่ต้องจับตาประกอบไปด้วยโครงสร้างของประชากรที่คนไม่แต่งงานจะมีมากขึ้นและครอบครัวจะมีขนาดเล็กลงและกลุ่มคนสูงวัยจะมีเยอะขึ้นเพราะคนดูแลสุขภาพกันมากขึ้น นักการตลาดควรปรับตัวในการทำสินค้า บริการ หรือแพ็กเกจจิ้งเพื่อตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาให้คนกลุ่มผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น
 
                  ทำไมผู้สูงอายุถึงกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ การที่ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวทำให้ผู้สูงอายุต้องการการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแแรงมากที่สุดใครที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็อยากสวยอยากหล่ออยากท่องเที่ยวอยากมีสถานะที่มั่นคงมีหลักประกันในยามล้มป่วย ใครที่สุขภาพไม่ดีก็ต้องรักษาสุขภาพและมีผู้ดูแล เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการมากมาย จนกลายเป็นโอกาสและเกิดธุรกิจใหม่ๆ  และที่สำคัญผู้สูงอายุจำนวนมากมีกำลังทรัพย์ในการใช้จ่ายหรือครอบครัวที่มีฐานะพร้อมในการดูแลรักษา และประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของคนสูงวัยจากทั่วโลกเพราะประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นที่เขตอบอุ่น ไม่หนาว และมีจุดเด่นในเรื่องอาหาร และบริการที่ดีเยี่ยม ราคาที่ไม่แพง
                 ผู้สูงอายุในต่างประเทศปัจจุบันมีลักษณะและพฤติกรรมแตกต่างไปจากเดิมมาก ผู้สูงอายุมีรายได้และมีอำนาจในการใช้จ่ายของตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจในการดำเนิน
ชีวิตด้วยภาวะค่าครองชีพในประเทศต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงมีผู้สูงอายุของประเทศเหล่านั้นเลือกที่จะมาพํานักและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศที่มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่า มีความพร้อมด้านบริการทางสุขภาพและมีความปลอดภัยโดยประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเลือกที่จะเข้ามาพํานักระยะยาวรวมทั้งใช้ชีวิตหลังวัยทำงานในประเทศไทยจำนวนมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรสูงอายุจากตลาดที่มีรายได้ที่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายคือ ตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษเยอรมนีและสแกนดิเนเวียน จะพบว่ามีประชากรสูงอายุกว่า 180 ล้านคน และ อัตราการเพิ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
 
ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในยุคสังคมผู้สูงอายุ
  1. ธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ สินค้าและบริการสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เป็นอีกหนี่งธุรกิจ ที่น่าจับตามอง
  2. ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะผู้สูงอายุต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล น้ำตาลน้อยหรือไม่มีเลย และมีส่วนประกอบที่ป้องกันและลดความเสี่ยงโรคที่เกิดแก่ผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน รวมถึงสามารถย่อยได้ง่ายเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว เป็นต้น
  3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน ที่เหมาะกับวิถีการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่สภาพร่างกายเริ่มถดถอย ตัวอย่างเช่น เตียงนอนที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ เก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิง
  4. ธุรกิจเกี่ยวกับความงาม โดยเฉพาะเครื่องสำอางประเภทออร์แกนิกที่ผลิตจากธรรมชาติหรือสมุนไพร ยิ่งมีสรรพคุณต่อต้าน ชะลอริ้วรอย ลดรอยกระ จุดด่างดำ
  5. ธุรกิจนำเที่ยวผู้สูงวัย ซึ่งบ่อยครั้งที่เรามักเห็นข่าวกลุ่มผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางไปทำบุญไหว้พระ ดังนั้น หากมีผู้ให้บริการนำเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ก็น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีในยุคนี้
            การจัดทำธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ ให้เป็นที่พักเพื่อการพํานักระยะยาวถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจทั้งลูกค้าในประเทศและกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในต่างแดน เช่นประเทศไทย เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นที่พักเพื่อการพํานักระยะยาว ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยวด้วย  ธุรกิจอาหารสุขภาพ ธุรกิจการออกกำลังการ เป็นต้น      
           นักการตลาดต้องปรับวิธีคิดเพราะผู้สูงอายุมีวิธีคิดไม่เหมือนกลุ่มอื่นอาจจะไม่ใช่เพียงบ้านพักผู้สูงอายุ แต่ต้องบริการที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อ “คลายความกังวล” ให้เขา ซึ่งหลักๆ แล้วผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือสูญเสียความสามารถต้องทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุคลายกังวลทั้งเรื่องจิตใจและร่างกายสามารถเข้าพักอยู่ในบ้านพักได้นานอย่างมีความสุขยาวนานเหมือนบ้านหลังหนึ่ง
 
 
 
เอกสารอ้างอิง
1.นันท์นภัส ทรัพย์โชคธนากุล รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยลัยศิลปากร, 2557
2.เว็บไซด์ www.mgronline.com/สังคมผู้สูงอายุกับกับโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน
3.เว็บไซด์ www.positioningmag.com/ผู้สูงอายุเทรนด์ลูกค้ามาแรง
4.Matthias Hollwich New Aging สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ ,2561
5.คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร care manager สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย