Menu

ไทยสไมล์

1275 พัฒนาการ 23 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - ดูในแผนที่

รายละเอียด

Thai Smile Nursing Home

ประเภทเตียงที่เปิดให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใน ไทยสไมล์

น้ำดื่ม
อาหาร 3 มื้อ
เครื่องปรับอากาศ
เฟอร์นิเจอร์
เสื้อผ้า

รูปภาพและบรรยากาศ ภายใน ไทยสไมล์