Menu

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุมายโฮม

65 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 28 แยก 6 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 - ดูในแผนที่

รายละเอียด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ กายภาพบำบัด ในบรรยากาศ รีสอท ใกล้สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นแบบรีสอร์ท ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม จิตเวช โดยดูแลตามหลักโภชนบำบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) ซึ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยอาหารตามอาการของโรค โดยนักโภชนบำบัดประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา โภชนบำบัดจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ร่วมกับ การดูแลผู้สูงอายุ และมีนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญ ใส่บาตรในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมรื่นเริง ร้องรำทำเพลง ออกกำลังกาย ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลให้เข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด มากกว่าการนอนและใช้ชีวิตบนเตียงนอน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการส่งเสริมศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ลดความเหงา ฝึกการใช้สมอง ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ให้เหมาะกับสภาวะทางร่างกายของผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพกาย ใจให้แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ สถานที่ บ้านพักสไตล์รีสอร์ท มีสนามหญ้า บรรยากาศ โล่ง ปลอดโปร่ง เป็นธรรมชาติ มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ ได้เดินเล่น ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน พื้นที่บริเวณในห้องจัดได้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ห้องน้ำจัดได้เหมาะสมปลอดภัย ทั้งบริเวณในห้องพัก และห้องน้ำ

ประเภทเตียงที่เปิดให้บริการ

รูปภาพและบรรยากาศ ภายใน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุมายโฮม