Menu

ดีแคร์

98 ซ.63/1 ถ.รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี - ดูในแผนที่

ประเภทเตียงที่เปิดให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใน ดีแคร์

น้ำดื่ม
อาหาร 3 มื้อ
เครื่องปรับอากาศ
เสื้อผ้า

รูปภาพและบรรยากาศ ภายใน ดีแคร์