Menu

Cozy Care Village

263 หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย วงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 56000 - ดูในแผนที่

รายละเอียด

Cozy Care Village บ้านพักหลังวัยเกษียณ ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ประเภทเตียงที่เปิดให้บริการ

บริการต่างๆ ของ Cozy Care Village

บริการซักรีด

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใน Cozy Care Village

น้ำดื่ม
อาหาร 3 มื้อ
อาหารว่าง
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องปรับอากาศ
เฟอร์นิเจอร์
เสื้อผ้า
โทรทัศน์