ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโครงร่างกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์ของเก๋าฮับ ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็ปไซต์ 
ความคิดเห็นของผู้ใช้
บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ เก๋าฮับจะไม่คัดกรองแก้ไขเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฏบนเว็บไซต์และความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของเก๋าฮับ  ตัวแทนหรือ บริษัท ในเครือ ความคิดเห็นสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์มุมมองหรือความคิดเห็นดังกล่าว ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เก๋าฮับจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความคิดเห็นหรือค่าใช้จ่ายในการสูญเสียความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดและหรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ / หรือการโพสต์และ / หรือ การปรากฏตัวของความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้
เก๋าฮับขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมล่วงละเมิดหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาด 
คุณรับประกันและรับรองว่า:
1. คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราตามที่ได้ให้ความยินยอมการเข้าใช้เว็ปไซต์ 
2. ความคิดเห็นต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น 
3. ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทน่ารังเกียจไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายซึ่งเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว 
4. ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อเรียกร้องหรือส่งเสริมธุรกิจหรือประเพณีหรือนำเสนอกิจกรรมทางการค้าหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
คุณให้สิทธิ์แก่เก๋าฮับในการใช้ทำซ้ำแก้ไขและอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ทำซ้ำและแก้ไขความคิดเห็นของคุณในรูปแบบรูปแบบหรือสื่อใด ๆ และทุกรูปแบบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา